top of page

LEVERINGSKLAR: Servicefartøy for oppdrett

Mål:

 • Største lengde: 14,95m

 • Største bredde: 10,00m

 • Dybde i riss: 2,5m

 

 • Godkjent for fartøysområde 4 iht. ny forskrift.

 

 • Selges med gyldig fartøyinstruks.

 

 • Utstyrt med 2 slepefester i forkant arbeidsdekk, samt et nedfelt slepefeste i senter akterdekk.

 

 • Ustyrt med lukkede styrepinner i hekk.

 

 • Maksimal kontinuerlig slepekraft målt til 8,34 tonn.

 • God rekkevidde. Brennoljekapasitet for ca 63 timers drift ved 80% belastning og fart på ca 11knopp. Rekkevidde 340Nm.

 

 • God rekkevidde og kapasitet på dekkskran. (2800kg ved 16,1meter)

 

 • Utvendig styreposisjon.

 

 • Godt utstyrt dekksverksted.

 

 • Diesel transfer system for bunkring av f.eks lettbåter.

 

 • Stor og romslig innredning og rorhus,  og egner seg derfor godt til persontrafikk iht. "Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv".

 

For ytterligere informasjon ta kontakt!

 

 

bottom of page