top of page

Fugløyfisk       

 

 

Oppbygget etter havari i 2013.

Navn:                         Fugløyfisk

Kjenningssignal:      LK 9268

Største lengde:        12,99 m

Skrogmateriale:       Aluminium

 

bottom of page